بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی خبر داد: سپرده ۱۷ میلیارد دلاری ایران نزد بانک ها و موسسات خارجی

بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی میزان سپرده های ایران نزد بانک‌ها

ادامه مطلب